... skauting pro život

Skauti 3. oddílu přivezli Betlémské světlo

Vloženo: 19. 12. 2009

V roce 1986 vznikl v zemském rozhlasovém studiu Horní Rakousko nápad, který se od té doby rozšířil do mnoha zemí Evropy - světlo pokoje z Betléma. Připomíná nám, že při narození Ježíše Krista byl lidem dobré vůle zvěstován pokoj. Světlo je symbolem Vánoc. Zapálením a předáváním světla si připomínáme vánoční poselství pokoje a úkol, který z něho vyplývá - uskutečňovat tento pokoj mezi lidmi. Betlémské světlo bývá zapáleno několik týdnů před Vánocemi dítětem v Chrámu Narození Páně v Betlémě. V lampě chráněné proti požáru se převeze do Rakouska a tam se uchová do Vánoc. Krátce před Štědrým dnem se rozveze z Vídně na všechna místa v Rakousku, do většiny zemí Evropy a USA. Do České republiky ho přivážejí brněnští skauti. Z Brna pak putuje Betlémské světlo do všech koutů naší země. Nespočet lidí si plamínek Betlémského světla přinese domů a rozsvítí jím svíčky na vánočním stromečku, postaví jej do okna, ale hlavně jej předává svým přátelům, sousedům a známým. Často se tento plamínek stal znamením usmíření, když jej někdo donesl lidem s nimiž měl rozpory. Světlo pokoje z Betléma je znamením naděje. Během několika let se z jednoho plamene rozšířilo a září se svým poselstvím pro miliony lidí.

Čekáme na vlak
Vlak přijíždí do stanice
Předání Betlémského světla
Děvčata si předávají plamínek
Betlémské světlo je v Jilemnici. Nejprve jsme ho předali na děkanském úřadě.
Plamínek Betlémského světla u skautské klubovny

Přihlásit se