... skauting pro život

Trojka

Náš oddíl je koedukovaný, navštěvují ho tedy chlapci i děvčata. Má celkem 25 členů a to různých věkových kategorií, proto přizpůsobujeme program tak, aby jej zvládal každý!

Náš oddíl spojuje všechny prvky skautské činnosti, ale umožňuje také nábožensky zaměřeným členům plnit povinnosti k Bohu, které jsou jednou ze základních skautských myšlenek začleněných v podstatě ve všech skautských organizacích na celém světě i do skautského slibu.

Scházíme se každý týden v pátek od 16.00 do 18.00 hod. na schůzkách. Při nich hrajeme různé hry, plníme skautské odborky, poznáváme přírodu a pod. Z dalších oddílových akcí jmenujme např. Tříkrálovou sbírku, víkendové akce a různé výpravy (např. tradiční východ Slunce na Sněžce), oslavu svátku sv. Jiří - patrona všech skautů, Společenský večer Vavřineček, dále Mikulášskou a vánoční nadílku. Již mnoho let přivážíme a rozdáváme Betlémské světlo, jeden z novodobých symbolů Vánoc. Od počátku své existence každoročně pořádáme dvoutýdenní letní stanový tábor.

 

 

Kontakt na vedoucího oddílu:

 

Pavel Vitvar - Cípa 

 

mobil: 732 963 538 (STS)
e-mail: paja.vitvar @centrum.cz

 

www.trojka.jilemnicko.cz


Přihlásit se